Deur-tot-deur reizen met OV en deelmobiliteit

De RET en Transdev willen naast hun openbaar vervoer aanbod ook deelmobiliteit gaan aanbieden, om reizigers te faciliteren in deur-tot-deur reizen. Samen hebben we onderzocht in welke vorm een dergelijke integratie interessant kan zijn.

Forty &

Status

De RET en Transdev zijn samen met andere partijen bezig met het neerzetten van de technische fundering voor de integratie van deelmobiliteit.

Deliverables

We hebben in 3 maanden behoefteonderzoek gedaan, een MVP bepaald en een product visie vastgelegd.

Bigger Picture

Deelscooters, deel(bak)fietsen en deelauto’s zijn in Rotterdam in grote getalen en smaken aanwezig. Mensen in de regio kunnen rechtstreeks bij de aanbieder gebruik maken van deelvoertuigen. En willen ze meerdere aanbieders via een app gebruiken, dan kan dat ook via bestaande MaaS platformen. Vaak is het openbaar vervoer een goed alternatief, omwille van prijs, reistijd en / of ecologische voetafdruk. Maar de tram, bus of metro brengt reizigers niet altijd van deur tot deur.

Uitdaging

Hoe maken we deur-tot-deur reizen met combinaties van openbaar vervoer en deelmobiliteit interessant voor reizigers?

Probleem

Op welk probleem focusten we ons?

De RET wil naast het reguliere openbaar vervoer ook deelmobiliteit gaan aanbieden vanuit haar dienstverlening. Hiermee kan de RET deur-tot-deur reizen faciliteren. Bij een dergelijke integratie komt veel complexiteit kijken, waarbij het nog maar de vraag is of de reiziger het wil gebruiken en of we de business case kunnen maken voor een openbare vervoerder. Om de risico’s te verkleinen en om zo snel mogelijk te kunnen leren, wil de RET klein beginnen. Maar wat is nu de kleinst mogelijke vorm met de grootste kans van adoptie onder reizigers?

Oplossing

Met welke oplossingen kwamen we?

Op basis van bestaand onderzoek en aannames vanuit het team tekenden we een customer journey uit, bestaande uit 20 online en offline stappen. De meest risicovolle aannames, geconcentreerd rondom 6 van deze stappen, vertaalden we door naar visualisaties van features op conceptniveau, om ze te kunnen valideren bij de doelgroep. Het valideren van deze aannames is noodzakelijk om goede keuzes te kunnen maken voor het ontwerp en de bouw van de dienst en bijbehorende contactmomenten (touchpoints).

No items found.
Simulatie

Hoe reageerde de doelgroep op de oplossing?

Om de aannames te valideren en erachter te komen of reizigers geïnteresseerd zijn in het gebruik van deelmobiliteit, interviewden we bestaande klanten van de RET die hier al gebruik van maken. De uitgewerkte feature concepten gebruikten we als leidraad van het gesprek. Uit de interviews leerden we wat reizigers verwachten en belangrijk vinden tijdens hun reis. Naast het valideren van aannames rondom behoeftes definieerden we ook een product visie. De combinatie van inzichten vanuit de doelgroep en de visie vanuit de RET helpt de ‘product owners’ om prioriteiten te bepalen voor de bouw van de app en richting te geven aan het ontwerp van de features zelf.

Pilot

Hoe ging de test met het MVP?

Groei

Hoe reageerde de doelgroep op de oplossing?

Tot hier

Meer weten?
Wil je samen vooruit?
Neem contact op met
Owen
Team
Forty team

Owen Thijssen

Service/UX designer

Nine Corten

Partnership builder
In samenwerking met

Jean-Paul Duurland |RET ; Emily Reijnierse | RET ; Jeroen Hermsen | RET ; Jurriaan Bos | RET ; Guido Nelissen | RET ; Renzo Hijman | Transdev ; Davie Ip

Terug naar overzicht
Overzicht cases Forty innnovatie
Balkje om te klikken op dienst, case of verhaal over innovatie en Venture Building. Blauwe lijn.