Forty is ISO 27001 gecertificeerd

Alles wat we doen bij Forty is bedoeld om verandering om te zetten in vooruitgang. Dit doen we door samen met onze opdrachtgevers schaalbare oplossingen te creëren die hun klanten gelukkig maken.

In de oplossingen die we ontwikkelen voor onze opdrachtgevers en hun klanten, is informatiebeveiliging een belangrijk onderwerp. Daarom stellen we net als onze opdrachtgevers hoge eisen aan hoe we omgaan met met bedrijfsgevoelige informatie, vertrouwelijke gegevens en aan privacy. Hierbij zorgen we ervoor dat informatiebeveiliging in alle lagen van de organisatie goed geregeld is. En dat we goed op de hoogte zijn van de huidige wet- en regelgeving.

Als innovatiepartner nemen we deze verantwoordelijkheid serieus. In 2021 hebben we onze ISO-27001-certificering behaald. Een ISO 27001-certificaat is het transparante en wereldwijd aanvaarde bewijs waarmee we als organisatie aantonen dat we serieus en structureel werken aan informatiebeveiliging. En daarmee een betrouwbare partner zijn.

De ISO-certificering heeft betrekking op de gehele organisatie. Van gebouwbeveiliging tot netwerkinrichting, projectaanpak en samenwerking met onze partners en leveranciers. Alle afspraken en procedures zijn vastgelegd een zogenaamd Information Security Management System (ISMS). Hierbij zijn alle collega’s nauw betrokken, want naast systemen zijn het vooral onze mensen die ervoor zorgen dat jouw gegevens veilig zijn.

We zijn trots dat we met dit certificaat kunnen laten zien aan iedereen die met ons werkt dat we onze werkzaamheden en processen goed hebben geregeld. Het behalen van het certificaat is echter geen eindpunt. Beveiliging en privacy zijn onderwerpen die continu aandacht vragen en qua processen in de organisatie altijd verbeterd kunnen worden. Daarom reviewen we onze procedures doorlopend en controleren we tweejaarlijks middels een interne en externe audit of we nog aan alle normen voldoen.

Op die manier vergroten we de dataveiligheid niet alleen voor onze opdrachtgevers, maar ook voor hun klanten.

Download ons ISO-certificaat hier