Meer jongeren in beweging krijgen

Samen met NOC*NSF zijn we op een missie om meer Nederlandse jongeren in beweging te krijgen.

Forty &

Status

Op dit moment voeren we een pilot uit om de jongeren het concept te laten ervaren en waardevolle feedback op te halen.

Deliverables

Gevalideerd probleem; gevalideerde doelgroep; gevalideerde oplossing; concept design; landingspagina; bewijs van koopintentie

Bigger Picture

Dat sporten belangrijk is voor je gezondheid weten we waarschijnlijk allemaal. Toch sport op dit moment een aanzienlijk gedeelte van de Nederlandse jongeren niet regelmatig genoeg. Daarom is het hoog tijd om jongeren in beweging te krijgen en zo te zorgen voor vooruitgang.

Uitdaging

Hoe kunnen we jongeren stimuleren om weer te gaan sporten?

Probleem

Op welk probleem focusten we ons?

Aan de hand van een uitgebreid Jobs-To-Be-Done onderzoek hebben we de drijfveren en belemmeringen voor jongeren om te sporten in kaart gebracht. Hieruit bleek dat jongeren vooral sporten om plezier te maken met hun vrienden en dat het huidige sportaanbod te competitief is en niet laagdrempelig genoeg om een keer te proberen. Kortom, het huidige sportaanbod blijkt niet aan te sluiten bij de behoeftes van de jongeren.

Oplossing

Met welke oplossingen kwamen we?

Samen met gedragswetenschappers en creatieven zijn we in de vorm van creatieve co-creatie sessies tot vier concepten gekomen. De meest veelbelovende oplossing, een app die sportgerelateerde challenges aanbiedt zodat jongeren thuis kunnen sporten, hebben we getest onder de doelgroep. Echter bleek dit geen duurzame oplossing te zijn. De kern van de oplossing, zo bleek, zou gericht moeten zijn op het proberen van nieuwe sportactiviteiten, buitenshuis en met vrienden.

No items found.
Simulatie

Hoe reageerde de doelgroep op de oplossing?

Om inzichten op te halen uit het werkveld, hebben we interviews afgenomen bij bestaande sportinitiatieven. Alle inzichten die we tot dan toe hadden verzameld, leidden tot een aanscherping van het concept: ShuffleSports. Hierbij gaat het om het combineren van twee bestaande sporten waardoor je samen iets probeert dat je nog nooit hebt gedaan, plezier maakt met je vrienden en jezelf uitdaagt. Experimenten onder de doelgroep lieten veelbelovende resultaten zien. 72% van de niet sportende jongeren gaf aan deel te willen nemen aan ShuffleSports!

Pilot

Hoe ging de test met het MVP?

In een periode van 2 weken hebben we een pilot gedraaid op een middelbare school. Met minimale inspanningen, maar wél met de belangrijkste onderdelen van ShuffleSports, hebben we de jongeren mee laten doen aan twee activiteiten. We hebben veel positieve feedback ontvangen en meer dan de helft van de jongeren heeft vaker meegedaan!

Groei

Hoe reageerde de doelgroep op de oplossing?

In een periode van 2 weken hebben we een pilot gedraaid op een middelbare school. Met minimale inspanningen, maar wél met de belangrijkste onderdelen van ShuffleSports, hebben we de jongeren mee laten doen aan twee activiteiten. We hebben veel positieve feedback ontvangen en meer dan de helft van de jongeren heeft vaker meegedaan!

Tot hier

Meer weten?
Wil je samen vooruit?
Neem contact op met
Sacha
Team
Forty team

Sacha Boekelder

Innovation strategist & junior partner

Owen Thijssen

Service/UX designer

Jan-Willem van Beek

CEO
In samenwerking met
Terug naar overzicht
Overzicht cases Forty innnovatie
Balkje om te klikken op dienst, case of verhaal over innovatie en Venture Building. Blauwe lijn.