De innovatie training

Een PDF doorsturen met alle ins-and-outs over hoe je succesvol gaat innoveren werkt doorgaans niet zoals je hoopt. Het is essentieel om jouw mensen mee te nemen, kennis over te dragen en echt bekend te maken met de innovatie training.

Datum
16/5/2023
Leestijd

Waarom is een innovatie training belangrijk?

Dat innoveren belangrijk is voor bedrijven om relevant te blijven, is iets waar we je hopelijk niet meer van hoeven te overtuigen. Maar om het echt te laten werken moet je de juiste mensen in je organisatie meekrijgen in het verhaal. Veel mensen stellen methodes en processen op om aan innovatie te doen en houden het daarbij. Ze merken dan te laat dat het begrepen en gedragen moet worden door een grotere groep. Om echt succes te behalen moet je meerdere delen van de organisatie betrekken en pas dan kom je tot nieuwe manieren om problemen op te lossen en nieuwe kansen om te benutten.

Hoe gaat dat in z’n werk?

Er moet een manier zijn om te zorgen dat de juiste mensen aan de slag gaan met de kennis en tools om te innoveren. Uit onze ervaring is de beste aanpak de innovatie training. Dat is een leuke en bewezen manier om mensen enthousiast te krijgen voor innovatie, de visie van het bedrijf te delen en de manieren waarop je aan innovatie kan doen begrijpen en kunnen. In 1 of 2 dagen gaan we met een groep aan de slag om vol energie de nodige nieuwe methodes en processen uit te leggen en aan de hand van een case dit in de praktijk te brengen.

Algemeen innovatieproces

Elke organisatie heeft een uniek proces om innovatie te waarborgen. Soms zijn daar specifieke stappen voor die handig zijn om te weten. Hoe lever je bijvoorbeeld een idee in? En wat gebeurt er als de wenselijkheid van een propositie wordt gevalideerd bij de doelgroep? Om die vragen grondig te beantwoorden gaan we met de organisatie aan de slag om de juiste structuren duidelijk te communiceren met werknemers. Eventuele formulieren en beoordelingscriteria worden hier ook behandeld. 

innovatie mindset training

Probleem

Succesvolle innovatie begint bij een probleem of behoefte van de doelgroep. Daarom beginnen we een training vaak met de basisprincipes van de Jobs To Be Done-methode, een manier om achter de dieperliggende behoeftes en problemen van je doelgroep te komen. Deze methode is gebaseerd op het idee dat klanten bepaalde 'taken' willen uitvoeren (='jobs') en dat bedrijven deze taken beter kunnen begrijpen en vervullen om innovatieve producten en diensten te ontwikkelen. Om deze methode te illustreren, gebruiken we een case als voorbeeld die de deelnemers meenemen of we kunnen zelf een algemene case voorbereiden vanuit de organisatie of uit andere projecten die we hebben gedaan.

De deelnemers vullen vervolgens aan de hand van de case een customer persona in van de doelgroep. Dit is een gedetailleerde beschrijving van een fictieve persoon die de doelgroep representeert. Door deze persona in te vullen, krijgen de deelnemers een beter begrip van de behoeften, motivaties en uitdagingen van de doelgroep.

Door de Jobs To Be Done-methode en het invullen van een customer persona, krijgen de deelnemers van de innovatie training een beter inzicht in de doelgroep en de problemen waar ze mee te maken hebben. Dit is een belangrijk uitgangspunt voor het ontwikkelen van innovatieve oplossingen die aansluiten bij de behoeften van de doelgroep.

Oplossing

Wanneer de problemen en behoeftes van de doelgroep helder zijn, is het tijd om te werken aan oplossingen. In onze innovatie training richten we ons op het opstellen van aannames om een oplossingsrichting te valideren. Daarvoor moet er natuurlijk wel eerst een oplossing zijn om te valideren. Om snel tot een aantal goede concepten te komen, gebruiken we een aantal bewezen brainstorm technieken uit de Design Thinking methode zoals het opstellen van HKW’s (Hoe Kunnen We’s) en Crazy Eights. Hierbij helpen deelnemers elkaar en gaan vervolgens aan de slag in groepjes om de deel-oplossingen weer te samen te brengen in één concrete oplossing: het concept.

Het opstellen van aannames en het prioriteren daarvan is een belangrijk onderdeel van het innovatieproces. Door deze stap zorgvuldig uit te voeren, kunnen deelnemers gerichter werken aan het valideren van hun oplossingsrichting en de risico's minimaliseren. Tijdens deze innovatie training leren deelnemers hoe ze deze stappen effectief kunnen uitvoeren en hoe ze hun ideeën kunnen valideren voordat ze grote investeringen doen.

We leggen uit hoe je een aanname opstelt en gaan dan aan de slag om dit te formuleren voor de bedachte oplossing. Vervolgens plotten we de aannames op een matrix, waarin we mensen mee nemen in de opbouw en toepassing van deze methode. Deze matrix helpt om de meest risicovolle aannames te selecteren, zodat hier gerichte validatie op kan worden uitgevoerd.

Bouwen

Om je propositie effectief te kunnen valideren bij een doelgroep is het belangrijk om het idee uit te werken tot een prototype. Daarom richten we dit deel van de innovatie training in om mensen te leren hoe ze snel iets bouwen waarmee ze kunnen gaan testen.

Daarvoor beginnen we met een uitleg over de basisprincipes van de Lean Startup methode. Daarin wordt duidelijk hoe je met minimale moeite iets neerzet om de juiste dingen te valideren bij de eindgebruiker. Als je bijvoorbeeld de behoefte nog moet valideren, kan je beter beginnen met een exploratief onderzoek zoals een kwalitatief interview. 

Vervolgens leggen we verschillende validatietechnieken uit, zoals A/B testen en Fake Door Testing. Hierdoor leren de deelnemers hoe ze gericht kunnen werken aan het valideren van hun ideeën en kunnen ze hun oplossingen verder ontwikkelen op basis van feedback.

Om deelnemers te helpen bij het bouwen van hun prototype, worden ze onder andere begeleid door een van onze Service en UX Designer. Hierdoor kunnn ze hun ideeën beter visualiseren en presenteren aan potentiële gebruikers. Het bouwen van een prototype is een belangrijke stap om te laten zien hoe de oplossing werkt in de praktijk en om potentiële klanten te vragen naar de waarde van het idee.

Testen

Op papier kan iets een goed idee lijken, maar denkt de doelgroep hier ook zo over? Om hierachter te komen, besteden we tijdens de innovatie training aandacht aan het uitvoeren van experimenten met potentiële gebruikers. We selecteren de meest risicovolle aanname(s) en vullen op basis hiervan het experiment canvas in. Dat kan exploratief zijn en ondersteund worden door een interviewguide, maar ook meer de wenselijkheid onderzoeken en gebruik maken van een prototype. 

Vervolgens gaan de deelnemers op zoek naar mensen die binnen hun doelgroep vallen en voeren ze het experiment uit. Op deze manier kunnen de deelnemers feedback ophalen en hun oplossingen verder ontwikkelen op basis van de behoeften en problemen van de doelgroep. Het uitvoeren van experimenten is essentieel om erachter te komen of een idee daadwerkelijk aanslaat bij de doelgroep.

Door te experimenteren en feedback op te halen, kunnen deelnemers hun oplossingen verder ontwikkelen en verbeteren. Op het einde van de training is er nog ruimte om de inzichten met elkaar te delen en na te denken over vervolgstappen. En natuurlijk… een afsluitende borrel!

innovatie mindset training hackathon presenteren

Wat halen organisaties uit een innovatie training?

De innovatie training die we samen doen is een praktische training waarin deelnemers leren hoe ze nieuwe ideeën kunnen genereren, valideren en testen. Door de nadruk te leggen op praktische oefeningen en het werken aan echte cases, zorgen we ervoor dat deelnemers de kennis en vaardigheden die ze hebben opgedaan, kunnen toepassen in hun dagelijkse werk. Op deze manier helpen we grote organisaties om een cultuur van innovatie te creëren en hun concurrentiepositie te versterken.

Mock-up e-book Het Venture Building Playbook

Aanvraag formulier

He wat leuk! Je krijgt het e-book binnen 24 uur in je inbox 🤗
Oh jeetje, er ging iets niet goed.. Kan je het opnieuw proberen?
Podcast luisteren?
Check hem op je favoriete medium
Wil je samen vooruit?
Neem contact op met
Nine

Geschreven door

Fay de Grefte
Service/UX designer
Terug naar overzicht
Overzicht cases Forty innnovatie
Balkje om te klikken op dienst, case of verhaal over innovatie en Venture Building. Blauwe lijn.